Adatvédelmi Szabályzat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben az ÖKONET-EURÓPA Kft. (székhelye: Magyarország, 2371 Dabas Bánki Donát utca 4.) és a BIOCOM-INTERNATIONAL (EUROPE) AG. (székhelye: Svájc, 8200, Schaffhausen, Freier Platz 10.), mint közös adatkezelők (a továbbiakban: ÖKONET és BIOCOM, illetve adatkezelők) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerint tájékoztatják az Online Áruházának (a továbbiakban: Online Áruház) látogatóit és a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket (a továbbiakban: Érintett vagy Érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

 

1. Bevezetés

Az ÖKONET és BIOCOM tiszteletben tartják az Érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttatnak érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik. Az ÖKONET az Adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelenti.

Az adtakezelők által végzett Adatkezelés jelenti különösen az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, lekérdezését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében.

Az adtakezelők által végzett Adatkezelés alapvetően az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Előfordulnak azonban olyan - a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban is hivatkozott - esetek, amikor az Adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.

Az Adatkezelésre irányadó lényeges jogszabályok:
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.);
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.);
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv);
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.);
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.).

Az Érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak a ÖKONET-hez, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek.

 

Az ÖKONET ügyfélszolgálatának elérhetőségei

ÖKONET-EURÓPA Kft.
Dabas, Bánki Donát út 4.
H-2371 Magyarország
ugyfelszolgalat@okonet.hu
+36 29 560 180
 

A BIOCOM elérhetőségei

BIOCOM INTERNATIONAL (EUROPE) AG.
Schaffhausen, Freier Platz 10.
CH-8200 Switzerland
e-mail: office@biocomag.ch.

 

2.webshop.okonet.hu weboldallal kapcsolatos adatkezelés.

2.1 Az Adatkezelésről a NAIH az Info tv. 65.§ (3) adatvédelmi nyilvántartást nem vezet.

2.2 Az Adatkezelés célja: az ÖKONET-EURÓPA Kft. weboldalának igénybevételével kapcsolatos szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújtása és igénybevétele.

2.3. Az Adatkezelés során kezelt adatok (a továbbiakban: Adatok) köre: felhasználónév, jelszó, teljes név (vezetéknév, keresztnév), születési dátum, neme (férfi-nő), e-mail cím, cég hivatalos neve, adószáma, kapcsolattartó neve, ország, város, utca, irányítószám, telefonszám, banki adatok (bankszámlaszám, bank neve, SWIFT kód, számlatulajdonos, IBAN szám).

 

3. Adatfeldolgozók:

Az ÖKONET az Adatkezelés során az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

ÖKONET EURÓPA Kft. 2371. Dabas, Bánki Donát utca 4. (Magyarország)

Az adatfeldolgozással összefüggő tevékenység: feldolgozás

PDS Hungary Kft.
1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Az ÖKONET az Adatfeldolgozók körét szűkítheti és bővítheti, azzal, hogy a mindenkori Adatfeldolgozók személyéről a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megfelelő módosításával és az Adatfeldolgozók Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentésével tájékoztatja az Érintetteket. Az Adatok mindenkori adatfeldolgozók részére való átadásához az Érintettek az adatközléssel hozzájárulásukat adják.

 

4. Az alábbi weboldalak látogatói adatainak kezelése:

-http://www.okonet.hu/
-https://webshop.okonet.hu/

A weboldalak látogatóinak nem szükséges személyes adataik megadása. A weboldal böngészése során és azzal összefüggésben a weboldal, az elérhető Szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést és adatkezelést, amelyet a weboldal látogatói a böngészésükkel tudomásul vesznek és elfogadnak.

A weboldal böngészése során naplófájlban rögzítésre kerül a látogató által a böngészés során használt IP cím, a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldal adatai, valamint a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusadatai. Az ÖKONET az aktuális év naplófájljait tárolja, azt követően pedig törli.

Ugyanakkor az ÖKONET a fenti adatokat a Szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatokkal nem kapcsolja össze és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

A weboldal html kódja az ÖKONET-től független szolgáltató szerveréről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. A felhasználó számára esetlegesen célzott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Felhívjuk a honlapra látogatók figyelmét, hogy ezen hivatkozások szolgáltatói a látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat gyűjthetnek. Az ÖKONETés a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag a szolgáltató hivatkozási kódjának beillesztésére és átirányítására terjed ki, a látogatók személyes adatainak átadása, továbbadása nem történik.

 

5. Cookie kezelés (html süti) kezelése

A weboldalak cookie (http süti) kezelése:
-https://webshop.okonet.hu/
-http://www.biocomnetwork.ch/

A cookie-k (http sütik) működése általában: A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket a weboldal használata során és azon keresztül helyezünk el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve.

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatók, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.

A látogató hozzájárulása a cookie-k használatához: Fontos tudni azt is, hogy az a tény, hogy a weboldal látogatása során a látogató böngészőjének beállításaiban a cookie-k használata nem került tiltásra, illetve visszautasításra, azt is jelenti, hogy a látogató a weboldal használatával a cookie-k használatához is hozzájárulását adja.

Cookie-k használata és a weboldal működése: A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy néhány általunk használt cookie feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljes körűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően.

A cookie-k használatával érintettek köre: A cookie-k használata a weboldal azon látogatóit érinti, akik a böngészőjük megfelelő beállításával a cookie-k használatát nem tiltják.

A cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeljük.

A cookie-k használatának célja: A weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára a böngészést egyszerűsítsük, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra.

A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

Az általunk használt cookie-k jellemzői és működése: Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek.

Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetők.

Továbbá a weboldal látogatása során a közvetlenül általunk használt cookie-kon kívül harmadik személyek (pl: Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkezhetnek és használhatunk célzó, úgynevezett third party cookie-kat, amelyek például segítik a látogatottsági adatok rögzítését és elemzését, illetve a célzott marketing- és reklám üzenetek közvetítését. Ezekről bővebb információ megtalálható a https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

A cookie-k használatának tiltása: Felhívjuk a weboldal látogatók figyelmét arra és javasoljuk számukra, hogy amennyiben a cookie-k használatához nem járulnak hozzá, úgy az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a cookie-kat utasítsák vissza, illetve használatukat tiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

 

6. Adattovábbítás, az Adatok megismerésére jogosultak köre, az Adatok informatikai védelme

6.1 Adattovábbítás
Az ÖKONET az általa kezelt személyes Adatok tekintetében adattovábbítást csak jogszabályban meghatározott keretek között és csak hatóság vagy bíróság megkeresésére vagy ezek, illetve jogszabályi előírás alapján és csak olyan mértékben teljesít, amelyet az adatkérés szükségessé tesz.

6.2 Az Adatok megismerésére jogosultak köre:
Az Adatok megismerésére az ÖKONET adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az Adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.

6.3 Az Adatok védelme
Az ÖKONET az Adatokat az Adatkezelés során megfelelő technikai (pl: felhasználói név, jelszó) és egyéb intézkedésekkel védi annak érdekében, hogy biztosítsa az Adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az Adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználásától.

 

7.Az Érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az érintettek az Adatkezelésről az ÖKONET-től tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását, az Adatkezelés ellen tiltakozhatnak, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek (az eljárást a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatják), illetve az alábbi elérhetőségekkel rendelkező NAIH eljárását kezdeményezhetik.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az ÖKONET fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az Érintetteket megfelelően tájékoztatja. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele az https://webshop.okonet.hu/index.php?page=adatvedelmi-szabalyzat weboldalon történik.

Az ÖKONET az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens - előfordulása esetén - körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást az ÖKONET az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában - az érintett erre irányuló kérelmére - írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az ÖKONET-nél még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben az ÖKONET költségtérítést állapíthat meg. Az érintett tájékoztatását az ÖKONET a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.
Az ÖKONET a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az ÖKONET rendelkezésére áll.
Az ÖKONET a személyes adatot - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az ÖKONET zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az ÖKONET megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha az ÖKONET az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az ÖKONET tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az ÖKONET a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban (elektronikus formában) tájékoztatja. Ha az ÖKONET az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az ÖKONET így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az ÖKONET a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – jogorvoslatot kérhet.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, az ÖKONET ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az ÖKONET fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelően tájékoztatja. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele a https://webshop.okonet.hu/index.php?page=adatvedelmi-szabalyzat weboldalon történik.

Adatvédelmi politikánk megfelel az alkalmazandó hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel az alábbiakra:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései,
az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény.

Fenntartjuk a jogot, és egyben kötelezettséget, hogy adatvédelmi politikánkat a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk.

Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.

A http://www.biocomnetwork.ch/ weboldalon való bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat.

Az ÖKONET minden szükséges lépést megtesz a személyes adatok biztonságának érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés ellen.

Az ÖKONET a személyes adatokat nem adja tovább harmadik fél részére, kivételt képez ez alól, amennyiben arra jogosult hatóságok a jogszabályokban meghatározott módon kérik fel az ÖKONET-et a személyes adatok átadására.